Atheism Powered by Trendolizer

31 OKTUBRE 2020 | Sabado ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon | 6AM

Trending story found on www.youtube.com


31 OKTUBRE 2020 | Sabado ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon | 6AM ???????????????????? ???????????????????????????? Filipos 1, 18b-26 ???????????????????????????? ???????????????????????????? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. ???????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????? Lucas 14, 1. 7-11 ???????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????? Panginoon, dinggin Mo kami. ???????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????? ???????? ???????????????? Reb. Padre Ritz Darwin P. Resuello SOURCE: *Awit at Papuri | MGA PAGBASA NGAYONG LINGGO MASS READINGS FOR THE WEEK (http://www.awitatpapuri.com/) #SaturdayOfThe30thWeekInOrdinaryTime #NationalShrineOfOurLadyOfFatima
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments