Atheism Powered by Trendolizer

Ang debate ni Fr Darwin Gitgano vs INC Roy Refugio na pina delete ang video ng INC

Trending story found on www.youtube.com


Sunday Public Market Preaching ng mga Catholic Faith Defenders sa Diocese of Tagbilaran, pinangunahan ni Rev. Fr. Darwin Gitgano nang nilusod sila sa nakadistinong Ministro ng INC na si Ka Roy Refugio, kaya nangyari ang talakayan, ngunit ang ginamit na aklat Katoliko ng ministro ay ayaw nyang ipabasa parang merong itinatago. Nang nalaman nila na naka video ang talakayan gusto nila itong ipa delete sa YT.
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments