Atheism Powered by Trendolizer

Grote scepsis over evolutietheorie. 1000 invloedrijke wetenschappers uiten hun twijfels

Trending story found on www.ninefornews.nl
Grote scepsis over evolutietheorie. 1000 invloedrijke wetenschappers uiten hun twijfels
Meer dan 1000 zeer invloedrijke wetenschappers van over de hele wereld hebben openlijk hun vraagtekens gezet bij de evolutietheorie van Charles Darwin.
[Source: www.ninefornews.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments