Atheism Powered by Trendolizer

Knack | Voor het eerst sinds de tijd dat Charles...

Trending story found on www.facebook.com
Knack | Voor het eerst sinds de tijd dat Charles...
Voor het eerst sinds de tijd dat Charles Darwin het eiland bezocht, zijn leguanen terug op Santiago Island.
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments