Atheism Powered by Trendolizer

Internet of TREES - czyli jak rozmawiają drzewa?

Trending story found on www.youtube.com


Patronite ► https://patronite.pl/NaukowyBelkot Ludziom marzy się świat, w którym urządzenia komunikują się ze sobą ułatwiając nam życie. Idea internet of thing jest dosyć młoda, patrząc w kontekście długości istnienia naszej planety... Ale od ponad 400 milionów lat istnieje podobnego, może nawet bardziej złożonego - Internet of trees. Subskrypcja ► https://youtube.com/c/UwagaNaukowyBelkot Facebook ► https://facebook.com/UwagaNaukowyBelkot Twitter ► https://twitter.com/NaukowyBelkot Instagram ► https://www.instagram.com/NaukowyBelkot/ Wyłącznie Naukowy Bełkot ► https://goo.gl/Do7VCc Grupa na facebooku ► https://goo.gl/HP8J83 === Źródła (wybrane): S.K. Saari i in. - Pine microsatellite markers allow roots and ectomycorrhizas to be linked to individual trees H.C. den Bakker i in. - Evolution and host specificity...
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments