Atheism Powered by Trendolizer

Zonder diagnose ben je een aansteller, moet je niet zeuren en verdien je geen hulp - Opinie - Voor nieuws, achtergronden en columns

Trending story found on www.volkskrant.nl
Er waren dagen dat Charles Darwin te ellendig was om uit bed te komen. Hij leed aan een chronische ziekte, al wist geen enkele arts die hij bezocht ee
[Source: www.volkskrant.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments